CONVOCATÒRIA TÈCNIC/A DE RECERCA (Programa Investigo 2023). Termini presentació: Día 18 de Juny de 2023

viernes, 2 de junio de 2023

Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol

L’Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol i Gurina necessita un/a Tècnic/a de Recerca en
el marc del programa INVESTIGO AGAUR 2023. Per donar suport a la recerca, dins el Programa
InvestiGo, Mecanisme de Recuperació i Resiliència, amb codi oficial 200049TC3, finançat per la Unió
Europea, Next Generation UE, per formar part de l’àrea de recerca en:
Les tasques principals que es desenvolupen en aquest grup són participar amb l’equip investigador
en:
▪ Promoció, comunicació, transferència i producció científica en relació a tecnologies de la
informació i comunicació a l’atenció primària i en concret de la branca de millora de la salut de la
població amb Fibril·lació auricular en relació als projectes públics finançats actius
▪ Sol·licituds de projectes finançats en convocatòries competitives
▪ Producció científica del grup.
▪ Tasques de divulgació de resultats a la ciutadania i a la comunitat científica
▪ Anàlisi de grans bases de dades
▪ Elaboració del pla estratègic de comunicació i gestió de canals digitals
Per saber més sobre aquest grup us animem a consultar el següent enllaç a la nostra web:
https://www.idiapjgol.org/index.php/ca/grups-recerca/GAVINA
Requisits del Programa Investigo:
▪ Tenir 16 anys o més i no haver complert els 30 anys (abstenir-se de presentar-se les persones amb
30 anys complerts).
▪ A la data d’inici de la contractació serà requisit indispensable estar inscrit/a com a demandants
d'ocupació no ocupades (DONO) al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC).
▪ No haver desenvolupat cap tipus d'activitat de recerca remunerada a la institució en el termini
dels 6 mesos immediatament anteriors a l'inici del contracte.
▪ Acreditar la possessió d'un cicle formatiu de grau superior o grau universitari o titulació
equivalent.
▪ És imprescindible l’enviament de la candidatura mitjançant un currículum VITAE CEC que
especifiquem quines dades ha de indicar.
Es requereix:
▪ Idiomes: Català, castellà, anglès.
Funcions:
Participar inicialment amb suport per a progressivament guanyar autonomia en :
1. Depuració i reestructuració de bases de dades. Validació de les dades recollides.
2. Redacció científica de propostes de projecte i articles científics
3. Difusió de resultats, tant comunicacions científiques com escriptura d’articles.
Participació en les activitats formatives del grup de recerca.
Assistència a reunions amb equips nacionals/internacionals treballant els plans d'anàlisi i programes
a executar.
IMP-017-CT Versió 08
Finançat per:
Es valorarà:
4. Coneixement del funcionament dels centres d’atenció primària
5. Experiència en projectes d'investigació utilitzant les bases de dades dels registres de salut
electrònics.
6. Participació prèvia en projectes de recerca en l’àmbit de les ciències de la salut, en especial en el
disseny i anàlisi d’estudis de cohorts i de casos i controls, i assaigs clínics, especialment en atenció
primària/salut pública
Competències professionals :
• Persona dinàmica, activa, implicada amb els projectes, amb dots d’innovació. Es valorarà
positivament que el/la candidat/a mostri experiència en poder adaptar-se a diferents circumstàncies
de treball i tecnologies.
• Bon tracte i entesa amb les persones, capacitat de discussió.
• Capacitat per treballar en equip multidisciplinari.
• Disponibilitat per a l’adquisició de nous coneixements.
S’ofereix:
Jornada: 40 hores / setmana
Retribució: Salari segons qualificacions requerides i experiència acreditada, d’acord amb la subvenció
del Programa Investigo.
Tipus de contracte : Vinculat a activitats científiques-tècniques.
Lloc de treball: Tortosa
Inici: Setembre de 2023
Durada: Subjecte al període de finançament garantit de 24 mesos
Tal i com demana la convocatòria es fa explicita i es publica en aquesta oferta de feina:
• Les mesures aprovades a l’entitat per afavorir la conciliació entre la vida laboral, familiar i
personal les poden trobar en el nostre web: https://www.idiapjgol.org/index.php/ca/acollida
• Les mesures aprovades referents a la igualtat de gènere (Igualtat d’Oportunitats) Igualtat
d'Oportunitats
Es té en compte l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat segons el apartat 2n de
l’Article 1 de la Llei 51/2003 de 2 de desembre d’igualtat d’oportunitats i es reserva el 5% de les
vacants sempre i quan superin els processos selectius i acreditin la discapacitat i la compatibilitat
amb el desenvolupament de les tasques de manera que progressivament obtinguem el 2% del total
de la plantilla.
Procés de selecció:
Enviament de sol·licituds:
Els interessats han d’inscriure’s mitjançant el mail: personal@idiapjgol.org.


Carta de presentació: fent explícita la referència de la convocatòria i la motivació personal de la
sol·licitud. (Recordar que a la carta de presentació de la sol·licitud no s’ha d’incloure dades
personals).
IMP-017-CT Versió 08
Finançat per:
Adjuntar un Currículum Vitae CEC:
Això implica que en el CV NO s’ha d’indicar cap dada personal de les següents que es detallen, en cas
de indicar-les a la candidatura, aquesta quedarà invalidada, i aquestes dades són les següents:
• Data de naixement
• Nom i cognoms (només inicials)
• Lloc d’origen
• Ni adreça, ni nacionalitat
• Gènere
• Fotografia
Dades que SÍ ha d’incloure el currículum vitae CEC:
• Núm. de telèfon de contacte
• Correu electrònic genèric, sense fer referència al nom, país, o gènere
• Nom exacte de la Titulació obtinguda, expressant el lloc i l’any de la seva obtenció.
• Núm. del DNI
• Experiència Professional amb les dates i referència a l’entitat o empresa on s’ha
desenvolupat
RECORDEU: en cas d’enviar la vostra candidatura per mail s’ha de trametre amb un e-mail genèric
(sense dades personals de nom, país o gènere).
La Documentació acreditativa dels mèrits i de la titulació requerida NO s’ha d’enviar en aquesta fase
del procés, en cas de passar a la fase d’entrevista ja es requerirà directament.
Termini presentació: Día 18 de Juny de 2023
Es faran entrevistes als candidats finalistes.
Avaluació candidats finalistes:
Es realitzarà segons el manual del procés de selecció de l’IDIAPJGol (IT-085) disponible al nostre web.
La contractació s’efectuarà segons el conveni aplicable i l’estatut dels treballadors vigent.
El procediment de selecció es regirà atenent els principis de mèrit, igualtat i capacitat i s’ajustarà a
les característiques i requeriments necessaris per desenvolupar les tasques pròpies a la plaça oferta.
A la persona seleccionada no se li farà efectiu el contracte si no acredita prèviament els mèrits
al·legats en el currículum vitae.


En compliment del Reglament General de protecció de Dades (RGPD) així com de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció
de dades personals i garantia de drets digitals, l’informem que la seva adreça de correu electrònic així com la resta de les dades de caràcter
personal que ens faciliti seran objecte de tractament automatitzat amb la finalitat de portar a terme el procés de selecció objecte de la
present sol·licitud. Un cop aquest finalitzi (sigui quina en sigui la causa) les seves dades seran eliminades.
El responsable del tractament és IDIAPJGol i la Fundació Tic Salut Social (dpd@ticsalutsocial.cat), vostè podrà en qualsevol moment exercir el
dret d'accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat de les dades, dret a l'oblit i limitació al tractament establert en la normativa vigent. 


Comparteix aquest Notícia


Informació sobre Cookies

  • Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per recopilar informació que ajudi a optimitzar la seva navegació web.
  • No s'utilitzen cookies per recollir informació de caràcter personal.
  • Si continua navegant, considerem que accepta el seu ús. Pot obtenir més informació o conèixer com canviar la configuració, en la nostra Política de Cookies.